PENTRU ARAS, 3,5% E NOUL 2%!

Fiecare dintre noi are libertatea de a investi, din 2018, 3,5% din impozitul pe venitul global, pe care i-l percepe statul, în activitatea unei asociații sau fundații din România (ONG) care este furnizor de servicii sociale acreditat cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Putem contribui la susținerea acelor programe cu care ne identificăm mai mult, a acelor servicii pe care le considerăm vitale pentru comunitate și care nu sunt întotdeauna ori sunt insuficient acoperite de stat.

Orice angajat are posibilitatea de a hotărî personal în ce direcție să-i fie orientată o parte din impozitul pe venit. Această măsură fiscală reprezintă, între altele, o formă de implicare a comunității în consolidarea resurselor destinate tot comunității.

ARAS — Asociația Română Anti-SIDA — se numără printre organizațiile non-profit care au militat, începând din 2002, pentru introducerea acestei reglementări : la început putea fi direcționat un procent din impozit, apoi 2%, iar azi 3,5%.

Dacă ați avut VENITURI DOAR DIN SALARII / PENSII, descărcați formularul alăturat, precompletat cu datele ARAS, adăugaţi datele dvs. personale şi  depuneţi-l până la 31 iulie 2019.

Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.

Cererea se poate depune :

(1) direct la registratura organului fiscal,
(2) prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire,
(3) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

Vă mulţumim tuturor !