Fără Fotografie
În derulare

Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă

Nr. contract de finanțare: 130 / 7.06.2018 Titlul Proiectului: “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar […]